a a a

“Het is prettig om vanuit je eigen huis een behandeling te volgen.
Ik zou niet snel bij de verslavingszorg naar binnen lopen... “

 

 

Vergoeding online behandeling

Victas biedt naast een regulier behandelaanbod ook online behandelingen voor een:

alcoholverslaving, cannabisverslaving, seksverslaving, rookverslaving, slaapmiddelen,medicijnverslaving

Vergoeding door verzekering

Onze online behandelingen worden betaald door uw ziektekostenverzekering. De behandeling valt wel onder het eigen risico. Het kan dan ook zijn dat de verzekeraar (een deel van) de kosten bij u in rekening brengt omdat ze onder het eigen risico vallen.
De wetgever heeft bepaald dat elke verzekerde een verplicht eigen risico heeft dat hij aan medische kosten moet betalen. Uitzondering op de regel zijn jongeren tot 18 jaar. Zij betalen geen premie en hebben dus ook geen eigen risico.

Hoogte eigen risico

Het eigen risico bedraagt in 2015 minimaal € 375,- maar als u een polis met een hoger eigen risico heeft afgesloten, is het bedrag hoger. U kunt bij uw eigen verzekeraar nagaan hoeveel van uw eigen risico er nog over is. U betaalt het eigen risico maar eenmaal per kalenderjaar.
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid om het eigen risico gespreid over het jaar bet betalen. Informeer bij uw eigen verzekeraar naar de mogelijkheden.
De gemeente Utrecht vergoedt het eigen risico soms voor mensen met een laag inkomen. De vergoeding verschilt per gemeente.

Verwijsbrief huisarts

Om de online behandeling vergoed te krijgen, heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Deze kunt u eenvoudig bij uw huisarts aanvragen. Als u dat lastig vindt om zelf te doen, kunt u ons schriftelijk toestemming geven tijdens het intakegesprek. Dan vragen wij de verwijzing voor u op.

Aan de slag?

Wil je je aanmelden voor
een behandeling? Klik hier!

Veel gestelde vragen

Met speciale App!

Download hem in de App Store

Contact
Tel: 088 - 16 16 200
Mail: info@victas.nl